Soubory

Základní umělecká škola ve Vysokém Mýtě podporuje své žáky mimo individuální výuku též v komorní a souborové hře. Právě tato významná složka a její naplňování je jednou z nepopíratelných předností studia v základních uměleckých školách ve srovnání se studiem soukromým. Od počátku výuky je naší snahou motivovat žáka k souhře s jinými nástroji, neboť právě tento druh činnosti je jedním z těch inspirujících kroků od pouhé technické stránky hry k pravému uměleckému projevu a prožitku, jakkoli v elementární podobě. Prvky „komorního cítění“ se tak do vlastní hry dítěte včleňují stejně přirozeně, nenásilně a postupně, jako vstupují prvky „sociálního cítění“ do jeho dětského života.

Na této stránce si můžete prohlédnout nejrůznější hudební uskupení naší školy a seznámit se s jejich uměleckou činností.


Rubínek

Rubínek

Dětský pěvecký sbor

Junior Big Band

Junior Big Band

Jazzový a swingový orchestr

Projekt

Projekt

Rocková kapela

Saframentská kapela

Saframentská kapela

Lidový soubor

Dechovka mladých ZUŠ Vysoké Mýto

Dechovka mladých

Dechový orchestr ZUŠ

Harmonia Iuvenis

Harmonia Iuvenis

Symfonický orchestr žáků ZUŠ

Dixie Factory

Dixie Factory

Jazzový ansámbl

DS Na koni

DS Na koni

Divadelní soubor Na Koni