Výtvarný obor

Motto: Malování je snadné, když neumíte malovat, jakmile malovat umíte, je tomu právě naopak.
Edgar Degas

Plošná tvorba, prostorová tvorba, objektová a akční tvorba, výtvarná kultura

Výtvarný obor rozvíjí a vzdělává děti ve výtvarných činnostech a zahrnuje několik oblastí: kresbu, malbu, grafiku, modelování, keramiku, dekorativní činnosti. Děti se dozvědí také o teorii umění a jeho dějinách. Výuka probíhá ve skupinách - devíti až patnácti žáků v přípravném a základním studiu, čtyř až osmi v rozšířeném a specializovaném studiu a čtyř až deseti ve studiu pro dospělé.

Štětec – první doložené zmínky a důkazy o použití štětce jsou staré několik tisíciletí. Jde o nástroj složený z násadky a štětin, původně pouze živočišného původu, převážně kravských, jezevčích. Dnes se užívají především syntetické štětiny.

 

Co žák během výuky dokáže a získá ?

  • Seznámí se s výtvarnými technikami. Rozvine estetické cítění a vnímání výtvarného jazyka, prohloubí motorické schopnosti.
  • Získá schopnost zvolit a aplikovat nejvhodnější výtvarné techniky a řemeslně tyto jednotlivé techniky ovládnout.
  • Dokáže kreativně využít naučené techniky k realizaci vlastních představ.
  • Osvojí si schopnost improvizovat a soustředit se na zadané téma. Utvoří si estetický názor v rámci sociálního prostředí.
  • Zvládne realizovat samostatné výstavy. Vlastní volná tvorba, instalace i prezentace výstavy.

Co budete potřebovat ?

Potřebujete pouze pracovní obuv, oděv, odvahu a touhu tvořit.

Jak se přihlásit ?

Využijte naší elektronické přihlášky:

Přihlásit se