Taneční obor

Motto: Tančit může kdokoliv.

Taneční průprava, Taneční praxe, Klasický tanec, Současný tanec, Lidový tanec, Práce v tanečním souboru

Tanec je umělecká disciplína, která v sobě plně obsahuje péči o kultivaci těla a jeho pohybu. Detailně si všímá lidské tělesnosti a jejího propojení s mentálními potřebami člověka. Rozvíjí tvůrčí schopnosti a tak prohlubuje i duševní složku člověka a ovlivňuje utváření jeho hlubších vztahů k životu a okolí.

Vznik tance je kladen do období rodové společnosti, kde umocňoval rituální obřady. Teprve ve starověku k této funkci přibyl ještě umělecký rozměr.

Umělecký tanec bývá označován slovem balet nebo také scénický tanec. Může navodit lepší náladu, a také je vyjádřením pocitů tanečníka.

Co žák během výuky dokáže a získá ?

  • Žák si osvojí pohybové a taneční základy, zvýší svoji pohyblivost a naučí se estetice pohybu.
  • Osvojí si správné držení těla, zdokonalí koordinaci horních a dolních končetin i hlavy. Prohloubí pohybovou koordinaci, rovnováhu, smysl pro přesnou formu a čistotu vedení pohybu.
  • Naučí se správnému držení těla, zdokonalí rytmické, dynamické i prostorové cítění a cítění hudby. Rozvine taneční techniku a projev, rozšíří hudební cítění, smysl pro taneční formu a pohybovou souhru.
  • Zvládne prakticky uplatnit získané dovednosti a samostatně je vyjádřit pohybem v různých tanečních stylech. Bude se podílet se na návrzích kostýmů, scény i tvorbě choreografií.
  • Zdokonalí taneční techniky a aplikuje osobitý taneční projev. Zúčastní se veřejných vystoupení pro rodiče, tematických koncertů a besídek.

Co budete potřebovat ?

K tancování budete potřebovat vhodný převlek, taneční obuv a trpělivost.

 

Jak se přihlásit ?

Využijte naší elektronické přihlášky:

Přihlásit se