Obory

Základní umělecká škola ve Vysokém Mýtě nabízí čtyři studijní obory. HUDEBNÍ OBOR, VÝTVARNÝ OBOR, LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR a TANEČNÍ OBOR. Výtvarný obor, taneční obor a literárně dramatický obor jsou vyučovány kolektivně. Studijní zaměření hudebního oboru jsou vyučována individuálně, s výjimkou ve hře na zobcovou flétnu a elektronické klávesy, kde jsou žáci vyučováni skupinově v počtu až čtyř žáků a ve hře na kytaru, v sólovém a populárním zpěvu, případně ve hře na dechový nástroj jako nástroj sloužící k přípravě hry na jiný dechový nástroj, kde jsou žáci vyučováni ve skupině až dvou žáků. Abyste se mohli lépe rozhodnout, jaký obor či hudební nástroj bude pro Vaše dítě nejlepší, můžete si v jednotlivých sekcích přečíst, co se dítě jako žák ZUŠ může v dané oblasti naučit, co získá a co k tomu bude potřebovat. Na vybraný obor nebo studijní zaměření se pak můžete přihlásit pomocí naší elektronické přihlášky.


Hudební obor

Hudební obor

Výtvarný obor

Výtvarný obor

Literárně dramatický obor

Dramatický obor

Taneční obor

Taneční obor