Projekty EU

Granty, dotace, projekty, to všechno jsou programy Evropské unie, aktivity, do kterých je  naše škola v současné době zapojena. Na období let 2021 – 2027 máme schválenou Akreditaci Erasmus+ pro žáky, pedagogy i nepedagogy naší školy. Dále pak Šablony pro ZUŠ operační program Jan Amos Komenský /OP JAK/.

V rámci dalšího vzdělávání, osobnostního rozvoje pedagogů, prohloubení komunikativních a kooperativních dovedností nejenom v rodném jazyce, chce škola i nadále žádat o finanční podporu nejenom Erasmus+, ale i ostatní dotační tituly, které se budou jevit jako další možnost pro získání finančních prostředků podpory pro další růst instituce typu ZUŠ.

Začali jsme pořádat workshopy a semináře zaměřené na vzdělávání, rozvoj sebepoznání pedagogů a nejen jich. I nadále hodláme posilovat schopnosti rozhodování při řešení konfliktů, stanovování a dosahování osobních a profesních cílů. Jsme si plně vědomi, že pedagog je osobnost, od které žák získává nejenom aktuální informace z vyučovaného oboru, ale zároveň mu otevírá mnohem širší spektrum pohledu na umění, umělecký svět a jeho odvětví. V současné době se umění stalo nedílnou součástí mnoha oborů, je tedy potřeba vnímat, že obohatí jak kulturní život ve městě, tak i osobní život každého jedince a jeho okolí.  Umělecká činnost pedagoga, výkonného umělce, jež svým osobním příkladem inspiruje i své žáky, je jedním z motivačních prvků interakce učitel – žák. Hlavním cílem pedagogického procesu současné doby je najít rovnováhu/učitele a žáka jako partnera, přesto na takové úrovni, že k sobě budou navzájem vzhlížet a navzájem se od sebe učit.

Samotná třída už dávno není jedinou možností, kde vyučovat. Změna není špatná věc, je důležitá pro růst. Není podstatné, kolik je Vám let, odkud jste, z jaké země pocházíte. Jsme tu úplně pro každého, kdo má chuť vytvářet, nechat vzniknout nové, neotřelé, inspirovat se, sdílet, spolupracovat, něco nového se naučit, motivovat sebe i ostatní…učení se děje naprosto všude, kde se člověk ocitne. Naším hlavním motivačním cílem je dovést děti do muzeí, galerií, venkovní prostory využít jako odborné učebny, najít v tomto prostředí smysl pro tvořivost a fantazii, kreativitu, používat kritické myšlení a naučit se vnímat přítomnost okamžiku, ve kterém najdu potenciál, který v sobě samotný okamžik skýtá. Vystoupit ze své komfortní zóny bezpečí, jistoty, ze čtyř stěn, ve kterém je žák běžně zvyklý se pohybovat a naučit se pracovat s možnostmi kolem sebe teď a tady.

Na prvním místě máme vždycky žáka, chceme ho nechat zažít pocit úspěchu, a to za jakýchkoliv okolností. Preferujeme inovaci, ne revoluci.

Díky projektům se nám otevírá mnoho dveří, stačí jen chytit za kliku.

Art is the common language of all cultures.

Ke stažení

eTwinning quality Label 2018

Certifikát kvality za projekt “One story, two perspectives “, by Chemistry&Art 2, který získala Šárka Rozlivková.

eTwinning Label 2017

Certifikát za projekt “One story, two perspectives “, by Chemistry&Art 2.

Grantová smlouva č. 2019-1-CZ01-KA101-060303

Grantová smlouva pro projekt s názvem "Inovace v uměleckém vzdělávání" v rámci programu ERASMUS+.

Grantová smlouva č. 2018-1-IT02-KA229-048248_5

Grantová smlouva pro projekt s názvem "ART ACHIEVES NEW EUROPE" v rámci programu Erasmus+

Grantová smlouva č. 2016-1-CZ01-KA101-022882

Grantová smlouva pro projekt s názvem "Jazykem hudby k multilinguismu v EU" v rámci programu ERASMUS+.

Grantová smlouva č. 2015-1-IT02-KA219-015004_3

Grantová smlouva pro projekt s názvem "Notes of Europe" v rámci programu ERASMUS+.

Plakát Erasmus – mobilita v ČR

Plakát k mobilitě ve Vysokém Mýtě 16. - 20. 5. 2016.

Plakát Erasmus+/Notes of Europe

Umění je společný jazyk všech kultur.

Program prvního koncertu E+ / NOE 17.5.2016

Vystoupení zahraničních studentů v rámci mobility projektu Erasmus+ ve Vysokém Mýtě, 17.5.2016 v 18.00 hod., koncertní sál ZUŠ.

Program druhého koncertu E+ / NOE 18.5.2016

Vystoupení zahraničních studentů a pedagogů v rámci mobility projektu Erasmus+ ve Vysokém Mýtě, 18.5.2016 v 18.00 hod., Šemberovo divadlo.

Program třetího koncertu E+ / NOE 19.5.2016

Vystoupení zahraničních studentů v rámci mobility projektu Erasmus+ ve Vysokém Mýtě, 19.5.2016 v 19.00 hod., klubová scéna M-klubu.

Tutorial English – Czech

Anglicko - český slovník pro zahraniční studenty.

Sledujte nás na sociálních sítích

#zusmyto