Zaměstnanci

Zaměstnanci

Pedagogický sbor 2019/2020

HUDEBNÍ OBOR

Předmět Jméno Č. uč. Email
Hra na akordeon JEDLINSKÝ Jakub 108 jakub.jedlinsky@zusmyto.cz
Hra na akordeon TOMÁŠKOVÁ Ester 108 ester.tomaskova@zusmyto.cz
Hra na bicí nástroje, Interpretační seminář NOVÁK Tomáš 109 tomas.novak@zusmyto.cz
Hra na bicí nástroje TOMAN Vojtěch 108 vojtech.toman@zusmyto.cz
Hra na dřevěné dechové nástroje JURČÍKOVÁ Jana 106 jana.jurcikova@zusmyto.cz
Hra na dřevěné dechové nástroje PRUDIČ Jaroslav 104 jaroslav.prudic@zusmyto.cz
Hra na dřevěné dechové nástroje ŠTĚPÁNKOVÁ POLCAROVÁ Lada 102 lada.stepankova@zusmyto.cz
Hra na dřevěné dechové nástroje HOŠEK Petr 107 petr.hosek@zusmyto.cz
Hra na dřevěné dechové nástroje LUKÁŠOVÁ Zuzana 206 zuzana.lukasova@zusmyto.cz
Hra na dřevěné dechové nástroje, Hudební nauka NOVOTNÁ Ludmila 206 ludmila.novotna@zusmyto.cz
Hra na elektronické klávesy, Sborový zpěv ZERZÁN Pavel 202 pavel.zerzan@zusmyto.cz
Hra na housle KRABICOVÁ Miluše 212 miluse.krabicova@zusmyto.cz
Hra na housle VEDRALOVÁ Helena 215 helena.vedralova@zusmyto.cz
Hra na housle, Hudební nauka ZERZÁNOVÁ Monika 211 monika.zerzanova@zusmyto.cz
Hra na housle, Hudební nauka KREJČÍ Vladimír 302 vladimir.krejci@zusmyto.cz
Hra na klavír JURČÍK Vlastimil 201 vlastimil.jurcik@zusmyto.cz
Hra na klavír VÁCLAVSKÁ Dagmar 105 dagmar.vaclavska@zusmyto.cz
Hra na klavír VÁVROVÁ Ilona 209 ilona.vavrova@zusmyto.cz
Hra na klavír VRÁTILOVÁ Iva 207 iva.vratilova@zusmyto.cz
Hra na klavír, Interpretační seminář LUKÁŠ David 220 david.lukas@zusmyto.cz
Hra na kytaru BÍBUSOVÁ Jana 217 jana.bibusova@zusmyto.cz
Hra na kytaru HAVLÍK Miloslav 213 miloslav.havlik@zusmyto.cz
Hra na kytaru PÁCHA Jan 213 jan.pacha@zusmyto.cz
Hra na kytaru VEDRAL Jiří 214 jiri.vedral@zusmyto.cz
Populární zpěv FILIPOVÁ Ivona 304 ivona.filipova@zusmyto.cz
Sólový zpěv ANDRLOVÁ Jana 203 jana.andrlova@zusmyto.cz
Sólový zpěv DUŠKOVÁ Jitka 204 jitka.duskova@zusmyto.cz
Hra na violoncello, Hra na klavír HOŠKOVÁ Jana 216 jana.hoskova@zusmyto.cz
Hra na žesťové dechové nástroje DROBNÝ Václav 103 vaclav.drobny@zusmyto.cz
Hra na žesťové dechové nástroje HLAVÁČ Jan 304 jan.hlavac@zusmyto.cz

VÝTVARNÝ OBOR

Jméno Č. uč. Email
DVORSKÝ Filip 111 filip.dvorsky@zusmyto.cz
JAKOUBKOVÁ Monika 112 monika.jakoubkova@zusmyto.cz
MÜLLEROVÁ Šárka 111 sarka.mullerova@zusmyto.cz

TANEČNÍ OBOR

Jméno Č. uč. Email
KOLÁŘOVÁ Lenka 110 lenka.kolarova@zusmyto.cz

LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR

Jméno Č. uč. Email
JANOUCH Filip 301 filip.janouch@zusmyto.cz

NEPEDAGOGIČTÍ ZAMĚSTNANCI

Ekonomka

Jméno Č. uč. Email
NOVÁKOVÁ Alena 205 alena.novakova@zusmyto.cz

Administrativní pracovník

Jméno Č. uč. Email
LISIČANOVÁ Veronika                                                                                                                                                                 205                   veronika.lisicanova@zusmyto.cz

Externí koordinátorka projektu Erasmus+, CLIL, E-twining

KOUŘÍMOVÁ Jolana