Historie školy

Historie školy

Hudební škola ve Vysokém Mýtě byla založena v srpnu roku 1945 a v prvním roce její existence ji navštěvovalo 130 žáků, které vyučovalo 6 učitelů. Již o dva roky později se počet žáků zvýšil na 235 žáků a jejich počet dále narůstal. V prvních letech neměla škola vlastní učebny, učitelé vyučovali ve svých bytech a různých provizorních prostorách. Přesto byla zavedena výuka hudební teorie a byly pořádány koncerty.

Roku 1956 byla škola umístěna do budovy bývalého vojenského kasina, odkud byla o 14 let později, v roce 1970, vystěhována a učebny i sál, v němž sídlila galerie, byly zabrány okupační sovětskou armádou. V té době už nesla škola název Lidová škola umění (1961) a pracoval na ní obor hudební, výtvarný, taneční a literárně dramatický. Počet žáků byl tehdy 420 a vyučovalo zde 18 pedagogů. Škola měla za sebou již spolupráci s hudebním skladatelem Iljou Hurníkem, úspěšné zahraniční vystoupení dechového orchestru, úspěšné vystoupení v mezinárodní klavírní soutěži, organizaci klavírní soutěže Noemi Jirečkové pro žáky Lidových škol umění, působil na ní taneční orchestr a další soubory. Během normalizace pokračovali pedagogové ve své práci v prostorách bývalého dětského domova a udrželi jméno školy například mnohými úspěchy v klavírních soutěžích, výraznými inscenacemi literárně dramatického oboru a především vedením dětí k umění a slušnosti..

Po Sametové revoluci byla škola přejmenována na Základní uměleckou školu (1990) a zůstala součástí státního systému základního školství. Po náročné rekonstrukci budovy Kasina, kterou provedlo Město Vysoké Mýto po odchodu okupačních vojsk v roce 1992, se prostory školy rozšířily o původní učebny a sál a výrazně se zlepšily podmínky pro její další fungování.

Ve čtyřech oborech má ZUŠ Vysoké Mýto v současnosti celkem přes 850 žáků, které vyučuje 33 pedagogů. Pracuje zde pěvecký sbor, dechový orchestr, lidový soubor, a množství dalších komorních souborů. Každoročně škola pořádá několik koncertů žáků i profesionálních umělců, výstav žáků výtvarného oboru, tanečních i dramatických vystoupení, velmi populární jsou i koncerty učitelů.

Každoročně získávají žáci školy cenná ocenění v oblastních i celostátních kolech soutěží základních uměleckých škol a každoročně se také některá ze soutěží na celostátní úrovni v ZUŠ, Vysoké Mýto pořádá. Ve Vysokém Mýtě zakotvily i mezinárodní houslové kurzy. Žáci i pedagogové mnohokrát reprezentovali školu a město v republice i v zahraničí. Mnozí absolventi školy pokračovali a pokračují ve studiu uměleckých oborů, někteří se vracejí zpět jako pedagogové a udržují tak stále generační kontinuitu. ZUŠ Vysoké Mýto je jedním z kulturních center města a má v celostátním měřítku dobrý zvuk.

Více o historii samotné budovy ZDE.