Přejeme Vám krásné a pohodové prázdniny!

Přejeme Vám krásné a pohodové prázdniny!

 

Základní umělecká škola ve Vysokém Mýtě přeje všem svým žákům krásné prázdniny.

Podrobné informace k organizaci a průběhu začátku školního roku 2020/2021 budou zveřejněny v posledním srpnovém týdnu.